Enviar un mensaje

open close

URAREN KUDEAKETA EKONOMIKOA

EKONOMIA @eu

2000/60 CEE Uraren Zuzendaritza Markoak ezartzen du ekintza marko
komunitarioa uren politika esparruan. Iraulketa garrantzitsua
suposatzen du uraren planifikazio eta kudeaketa zimenduetan,
oinarrituta daudenak baliabide hidrikoen erabilera iraunkorrean eta
haiekiko errespetuan.

Naiderren eginkizuna garrantzi handia izan du Euskadik zituen
ingurumen helburuak txertatzean, baita uraren prezioaren politikan eta
aplikatu beharreko kostu-eraginkortasun analisiaren mekanismoen eta
erreminta ekonomikoen multzoa txertatzean.

Baliabide horiek txertatzeko aurreko pausu gisa Naiderrek parte hartu
zuen zenbait ikerketen garapenean, adibidez “Uraren Zerbitzuen Analisi
Ekonomikoa EAEn” eta “Uraren Erabileren Karakterizazio Ekonomikoa
EAEn”, hartara, informazio nahikoa izateko “Uraren Zuzendaritza
Markoaren 5 eta 6 Artikuluei dagokien txostena” garatzeko.

Halaber, garatu zen “IPCC proposamenen inplantazioaren hasierako
ebaluazioa planifikazio hidrologikoaren eginkizunetan” Euskal
Autonomia Erkidegoan. Hori guztia, Euskal Autonomia Erkidegoan dauden
hornidura eta saneamendu egituren ezaugarrien, gaitasunen eta mugen
azterketarekin; nabarmenenak direnak aldaketa klimatikoaren
ikuspuntutik, eta detaile guztiekin zehaztea Euskal Autonomia
Erkidegoan eragina izango zuten inpakto posibleak, aldaketa
klimatikotik eratorritakoak eta erlazionatuta daudenak uraren
sistemarekin.

Eginkizun hori uraren kudeaketa iraunkorrari jarraituz, zehaztu da,
halaber, “Euskadiko gaitasun estrategiko nagusiak aldaketa
klimatikoari, energiari eta uraren kudeaketa iraunkorrari lotutakoak”
inguruko difusio dokumentu multzo baten elaborazioan. Material
erresultantea argitan jarri ditu Eusko Jaurlaritza esparru horietan
garatzen ari den aktuazio aipagarrienak, bereziki nabarmenduz azken
urteetan garatutako politika publikoak.

Azken aldiotan Naiderrek Uraren Euskal Agentziari (URA) babesa eskaini
dio tarifen kudeaketan eta homogeneizazioan. Horretarako, tarifa
ertainen kalkulu prozedimendu bat garatu da Euskadin edateko uraren
hornidura eta saneamendurako. Erabilgarri zegoen oinarrizko
informazioan oinarrituz, behin prozedimendua finkatuta eta
eguneratuta, edateko uraren kostuak simulatzea eta alderatzea
ahalbidetzen du Euskadiko lurralde esparru desberdinen artean
(populazioaren erakundeak, udalerriak, eskualdeak, lurralde
historikoak eta arroak).

Uraren Zuzendaritza Markoaren Aplikazioa (pdf)

Organizador NAIDER

All
EKOLOGIA
EKOLOGIA @eu
EKONOMIA
EKONOMIA @eu
EKOPOLIS
EKOPOLIS @eu
TEKNOLOGIA
TEKNOLOGIA @eu
 • BUSINESS TALENT COUNTRY: MOVILIDAD Y ATRACCIÓN DE TALENTO
  Image icon
  BUSINESS TALENT COUNTRY: MOVILIDAD Y ATRACCIÓN DE TALENTO
  BUSINESS TALENT COUNTRY: MUGIKORTASUNA ETA TALENTUAREN ERAKARTZEA LEHIAKORTASUNERAKO
  Image icon
  BUSINESS TALENT COUNTRY: MUGIKORTASUNA ETA TALENTUAREN ERAKARTZEA LEHIAKORTASUNERAKO
  LANZAMIENTO DE PROYECTOS TECNOLÓGICO-EMPRESARIALES INNOVADORES EN LA INDUSTRIA TIC EN ANDALUCÍA
  Image icon
  LANZAMIENTO DE PROYECTOS TECNOLÓGICO-EMPRESARIALES INNOVADORES EN LA INDUSTRIA TIC EN ANDALUCÍA
  PROIEKTU TEKNOLOGIKO-ENPRESARIAL BERRITZAILEEN ABIAKUNTZA IKT INDUSTRIAN ANDALUZIAN
  Image icon
  PROIEKTU TEKNOLOGIKO-ENPRESARIAL BERRITZAILEEN ABIAKUNTZA IKT INDUSTRIAN ANDALUZIAN
 • ESTRATEGIA DE SUELOS CONTAMINADOS DEL PAÍS VASCO
  Image icon
  ESTRATEGIA DE SUELOS CONTAMINADOS DEL PAÍS VASCO
  ESTRATEGIA DE ECO-INNOVACIÓN EN EL PAÍS VASCO
  Image icon
  ESTRATEGIA DE ECO-INNOVACIÓN EN EL PAÍS VASCO
  POLÍTICA DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL PAÍS VASCO
  Image icon
  POLÍTICA DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL PAÍS VASCO
  GREEN EUROPE: PROYECTOS NAIDER PARA UNA EUROPA VERDE
  Image icon
  GREEN EUROPE: PROYECTOS NAIDER PARA UNA EUROPA VERDE
 • LURZORU KUTSATUEN ESTRATEGIA EUSKADIN
  Image icon
  LURZORU KUTSATUEN ESTRATEGIA EUSKADIN
  EKO-BERRIKUNTZAREN ESTRATEGIA EUSKADIN
  Image icon
  EKO-BERRIKUNTZAREN ESTRATEGIA EUSKADIN
  EUSKADIKO ALDAKETA KLIMATIKOAREN POLITIKA
  Image icon
  EUSKADIKO ALDAKETA KLIMATIKOAREN POLITIKA
  GREEN EUROPE: NAIDER PROIEKTUAK EUROPA BERDE BATENTZAKO
  Image icon
  GREEN EUROPE: NAIDER PROIEKTUAK EUROPA BERDE BATENTZAKO
 • BUSINESS TALENT COUNTRY: MOVILIDAD Y ATRACCIÓN DE TALENTO
  Image icon
  BUSINESS TALENT COUNTRY: MOVILIDAD Y ATRACCIÓN DE TALENTO
  GESTIÓN ECONÓMICA DEL AGUA
  Image icon
  GESTIÓN ECONÓMICA DEL AGUA
  INVESTIGACIÓN ECONÓMICA SOBRE LOS EFECTOS DE LA INNOVACIÓN EN LA COMPETIVIDAD DE LAS EMPRESAS
  Image icon
  INVESTIGACIÓN ECONÓMICA SOBRE LOS EFECTOS DE LA INNOVACIÓN EN LA COMPETIVIDAD DE LAS EMPRESAS
 • BUSINESS TALENT COUNTRY: MUGIKORTASUNA ETA TALENTUAREN ERAKARTZEA LEHIAKORTASUNERAKO
  Image icon
  BUSINESS TALENT COUNTRY: MUGIKORTASUNA ETA TALENTUAREN ERAKARTZEA LEHIAKORTASUNERAKO
  URAREN KUDEAKETA EKONOMIKOA
  Image icon
  URAREN KUDEAKETA EKONOMIKOA
  IKERKUNTZA EKONOMIKOA ENPRESEN LEHIAKORTASUNEAN BERRIKUNTZAREN ERAGINARI BURUZKOA
  Image icon
  IKERKUNTZA EKONOMIKOA ENPRESEN LEHIAKORTASUNEAN BERRIKUNTZAREN ERAGINARI BURUZKOA
 • ESTRATEGIA TERRITORIAL DE GIPUZKOA. PROCESO G+20
  Image icon
  ESTRATEGIA TERRITORIAL DE GIPUZKOA. PROCESO G+20
  VITORIA-GASTEIZ, CIUDAD SOSTENIBLE Y DEL CONOCIMIENTO
  Image icon
  VITORIA-GASTEIZ, CIUDAD SOSTENIBLE Y DEL CONOCIMIENTO
  MÁLAGA, ECÓPOLIS ABIERTA
  Image icon
  MÁLAGA, ECÓPOLIS ABIERTA
  CONSTRUYENDO CIUDAD JUÁREZ
  Image icon
  CONSTRUYENDO CIUDAD JUÁREZ
 • GIPUZKOAREN LURRALDE ESTRATEGIA. G+20 PROZESUA
  Image icon
  GIPUZKOAREN LURRALDE ESTRATEGIA. G+20 PROZESUA
  VITORIA-GASTEIZ, HIRI JASANGARRIA ETA EZAGUTZARENA
  Image icon
  VITORIA-GASTEIZ, HIRI JASANGARRIA ETA EZAGUTZARENA
  MÁLAGA, METROPOLI IREKIA
  Image icon
  MÁLAGA, METROPOLI IREKIA
  JUAREZ HIRIA ERAIKITZEN
  Image icon
  JUAREZ HIRIA ERAIKITZEN
 • LANZAMIENTO DE PROYECTOS TECNOLÓGICO-EMPRESARIALES INNOVADORES EN LA INDUSTRIA TIC EN ANDALUCÍA
  Image icon
  LANZAMIENTO DE PROYECTOS TECNOLÓGICO-EMPRESARIALES INNOVADORES EN LA INDUSTRIA TIC EN ANDALUCÍA
  CANDIDATURA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA GRAN INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA EUROPEAN SPALLATION SOURCE
  Image icon
  CANDIDATURA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA GRAN INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA EUROPEAN SPALLATION SOURCE
  PROCESO DE FUSIÓN DE TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
  Image icon
  PROCESO DE FUSIÓN DE TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
  PLAN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL PAÍS VASCO
  Image icon
  PLAN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL PAÍS VASCO
 • PROIEKTU TEKNOLOGIKO-ENPRESARIAL BERRITZAILEEN ABIAKUNTZA IKT INDUSTRIAN ANDALUZIAN
  Image icon
  PROIEKTU TEKNOLOGIKO-ENPRESARIAL BERRITZAILEEN ABIAKUNTZA IKT INDUSTRIAN ANDALUZIAN
  EUROPEAN SPALLATION SOURCE AZPIEGITURA HANDIA ERAIKITZEKO NAZIOARTEKO HAUTAGAITZA
  Image icon
  EUROPEAN SPALLATION SOURCE AZPIEGITURA HANDIA ERAIKITZEKO NAZIOARTEKO HAUTAGAITZA
  TECNALIA RESEARCH & INNOVATION-EN FUSIO PROZESUA
  Image icon
  TECNALIA RESEARCH & INNOVATION-EN FUSIO PROZESUA
  ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA PLANA EUSKADIN
  Image icon
  ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA PLANA EUSKADIN