Enviar un mensaje

open close

GIPUZKOAREN LURRALDE ESTRATEGIA. G+20 PROZESUA

EKOPOLIS @eu

Gipuzkoako (Euskal Herria) Foru Aldundiako Bulego Estrategikoak sustatutako G+20 prozesua lurralde hausnarketa ariketa izan da, epe luzerako estrategia definitzera bideratuta dagoena, etorkizunera ekintza dinamika proaktiboa sortzeko balioko zuena, Gipuzkoako sare sozial eta ekonomikotik bertatik, haren sare instituzionala barne.

Gipuzkoa 2020-2030 Estrategia Gipuzkoako lurraldearen etorkizuneko eboluzioa baldintzatzen duten mega-joerak aztertzen ditu, eta Bulegotik Gipuzkoako gizartera eta haren agente publiko eta pribatuei proposatutako beharrezko eraldaketa ezartzen ditu hurrengo bi hamarkadei aurre egiteko.

Naiderren eginkizuna proiektu garrantzitsu honetan, bere baitan hartzen du asistentzia teknikoa prozesuaren koordinazio orokorrerako, horren diseinu eta abiakuntza hasierako faseetan, baita ondorengo garapen eta sozializaziorako.

Lehendabizi, G+20 prozesuaren mapa bat lantzen hasi zen, prozesu eta eginkizunen kronograma zehatza zuena , baita abiakuntzarako beharrezkoak ziren oinarrizko dokumetuak ere.

Bigarrenez, G+20 prozesuaren koordinazio orokorra artikulatu zen, ziurtatuz zereginak, mugarriak, ekitaldiak, aurkezpen ekitaldiak, jardunaldiak, dokumentuen elaborazioa eta batzordeen sorkuntza modu egokian garatzen zihoazela aurreikusitako epeetan.

Hirugarrenez, Naiderren ardura izan zen euskarri eta dokumentu desberdinetan sortutako edukien koherentzia mantentzea, baita planifikatzea, orientatzea eta ematea G+20 prozesua informatzen, komunikatzen eta gizarteratzen ziren euskarri eta formatuentzako edukiak.

Prozesuaren idazkaritza tekniko eta koordinazio eginkizunarekin lotutako lanak egiteaz gain, Naiderrek prozesu horren azken emaitza erredaktatu zuen.

Gipuzkoako Lurralde Estrategia (pdf)

Antolatzailea NAIDER

EKOPOLIS

El proceso G+20 ha sido un ejercicio de reflexión territorial promovido por la Oficina Estratégica de la Diputación Foral de Gipuzkoa (País Vasco) y dirigido a definir una estrategia a largo plazo que sirviera para generar una dinámica de acción proactiva hacia el futuro desde y para el tejido social y económico de Gipuzkoa, incluyendo su red institucional.
La Estrategia Gipuzkoa 2020-2030 analiza las mega-tendencias que condicionan la evolución futura del territorio de Gipuzkoa y establece las transformaciones necesarias que se proponen desde la Oficina a la sociedad guipuzcoana y sus agentes públicos y privados para afrontar las dos próximas décadas.
El papel de Naider en este importante proyecto incluye la asistencia técnica para la coordinación general del proceso en sus fases iniciales de diseño y lanzamiento, así como en su posterior desarrollo y socialización.
En primer lugar, se procedió a la elaboración de un mapa del proceso G+20 con un cronograma detallado de procesos y tareas, así como a elaborar los documentos básicos necesarios para el lanzamiento.
En segundo lugar, se articuló la coordinación general del proceso G+20, asegurando que todas las tareas, hitos, eventos, actos de presentación, jornadas, elaboración de documentos, creación de comisiones, se fueran desarrollando de manera adecuada en los tiempos previstos.
En tercer lugar, Naider se responsabilizó de velar por la coherencia de los contenidos generados en diferentes soportes y documentos, así como de planificar, orientar y aportar los contenidos para los soportes y formatos en los que se informaba, comunicaba y socializaba el proceso G+20.
Además de realizar los trabajos relacionados con la labor de secretaría técnica y coordinación del proceso, Naider ha redactado el resultado final de este proceso.
Estrategia Territorial de Gipuzkoa (pdf)

Organizador NAIDER

All
EKOLOGIA
EKOLOGIA @eu
EKONOMIA
EKONOMIA @eu
EKOPOLIS
EKOPOLIS @eu
TEKNOLOGIA
TEKNOLOGIA @eu
 • BUSINESS TALENT COUNTRY: MOVILIDAD Y ATRACCIÓN DE TALENTO
  Image icon
  BUSINESS TALENT COUNTRY: MOVILIDAD Y ATRACCIÓN DE TALENTO
  BUSINESS TALENT COUNTRY: MUGIKORTASUNA ETA TALENTUAREN ERAKARTZEA LEHIAKORTASUNERAKO
  Image icon
  BUSINESS TALENT COUNTRY: MUGIKORTASUNA ETA TALENTUAREN ERAKARTZEA LEHIAKORTASUNERAKO
  LANZAMIENTO DE PROYECTOS TECNOLÓGICO-EMPRESARIALES INNOVADORES EN LA INDUSTRIA TIC EN ANDALUCÍA
  Image icon
  LANZAMIENTO DE PROYECTOS TECNOLÓGICO-EMPRESARIALES INNOVADORES EN LA INDUSTRIA TIC EN ANDALUCÍA
  PROIEKTU TEKNOLOGIKO-ENPRESARIAL BERRITZAILEEN ABIAKUNTZA IKT INDUSTRIAN ANDALUZIAN
  Image icon
  PROIEKTU TEKNOLOGIKO-ENPRESARIAL BERRITZAILEEN ABIAKUNTZA IKT INDUSTRIAN ANDALUZIAN
 • ESTRATEGIA DE SUELOS CONTAMINADOS DEL PAÍS VASCO
  Image icon
  ESTRATEGIA DE SUELOS CONTAMINADOS DEL PAÍS VASCO
  ESTRATEGIA DE ECO-INNOVACIÓN EN EL PAÍS VASCO
  Image icon
  ESTRATEGIA DE ECO-INNOVACIÓN EN EL PAÍS VASCO
  POLÍTICA DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL PAÍS VASCO
  Image icon
  POLÍTICA DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL PAÍS VASCO
  GREEN EUROPE: PROYECTOS NAIDER PARA UNA EUROPA VERDE
  Image icon
  GREEN EUROPE: PROYECTOS NAIDER PARA UNA EUROPA VERDE
 • LURZORU KUTSATUEN ESTRATEGIA EUSKADIN
  Image icon
  LURZORU KUTSATUEN ESTRATEGIA EUSKADIN
  EKO-BERRIKUNTZAREN ESTRATEGIA EUSKADIN
  Image icon
  EKO-BERRIKUNTZAREN ESTRATEGIA EUSKADIN
  EUSKADIKO ALDAKETA KLIMATIKOAREN POLITIKA
  Image icon
  EUSKADIKO ALDAKETA KLIMATIKOAREN POLITIKA
  GREEN EUROPE: NAIDER PROIEKTUAK EUROPA BERDE BATENTZAKO
  Image icon
  GREEN EUROPE: NAIDER PROIEKTUAK EUROPA BERDE BATENTZAKO
 • BUSINESS TALENT COUNTRY: MOVILIDAD Y ATRACCIÓN DE TALENTO
  Image icon
  BUSINESS TALENT COUNTRY: MOVILIDAD Y ATRACCIÓN DE TALENTO
  GESTIÓN ECONÓMICA DEL AGUA
  Image icon
  GESTIÓN ECONÓMICA DEL AGUA
  INVESTIGACIÓN ECONÓMICA SOBRE LOS EFECTOS DE LA INNOVACIÓN EN LA COMPETIVIDAD DE LAS EMPRESAS
  Image icon
  INVESTIGACIÓN ECONÓMICA SOBRE LOS EFECTOS DE LA INNOVACIÓN EN LA COMPETIVIDAD DE LAS EMPRESAS
 • BUSINESS TALENT COUNTRY: MUGIKORTASUNA ETA TALENTUAREN ERAKARTZEA LEHIAKORTASUNERAKO
  Image icon
  BUSINESS TALENT COUNTRY: MUGIKORTASUNA ETA TALENTUAREN ERAKARTZEA LEHIAKORTASUNERAKO
  URAREN KUDEAKETA EKONOMIKOA
  Image icon
  URAREN KUDEAKETA EKONOMIKOA
  IKERKUNTZA EKONOMIKOA ENPRESEN LEHIAKORTASUNEAN BERRIKUNTZAREN ERAGINARI BURUZKOA
  Image icon
  IKERKUNTZA EKONOMIKOA ENPRESEN LEHIAKORTASUNEAN BERRIKUNTZAREN ERAGINARI BURUZKOA
 • ESTRATEGIA TERRITORIAL DE GIPUZKOA. PROCESO G+20
  Image icon
  ESTRATEGIA TERRITORIAL DE GIPUZKOA. PROCESO G+20
  VITORIA-GASTEIZ, CIUDAD SOSTENIBLE Y DEL CONOCIMIENTO
  Image icon
  VITORIA-GASTEIZ, CIUDAD SOSTENIBLE Y DEL CONOCIMIENTO
  MÁLAGA, ECÓPOLIS ABIERTA
  Image icon
  MÁLAGA, ECÓPOLIS ABIERTA
  CONSTRUYENDO CIUDAD JUÁREZ
  Image icon
  CONSTRUYENDO CIUDAD JUÁREZ
 • GIPUZKOAREN LURRALDE ESTRATEGIA. G+20 PROZESUA
  Image icon
  GIPUZKOAREN LURRALDE ESTRATEGIA. G+20 PROZESUA
  VITORIA-GASTEIZ, HIRI JASANGARRIA ETA EZAGUTZARENA
  Image icon
  VITORIA-GASTEIZ, HIRI JASANGARRIA ETA EZAGUTZARENA
  MÁLAGA, METROPOLI IREKIA
  Image icon
  MÁLAGA, METROPOLI IREKIA
  JUAREZ HIRIA ERAIKITZEN
  Image icon
  JUAREZ HIRIA ERAIKITZEN
 • LANZAMIENTO DE PROYECTOS TECNOLÓGICO-EMPRESARIALES INNOVADORES EN LA INDUSTRIA TIC EN ANDALUCÍA
  Image icon
  LANZAMIENTO DE PROYECTOS TECNOLÓGICO-EMPRESARIALES INNOVADORES EN LA INDUSTRIA TIC EN ANDALUCÍA
  CANDIDATURA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA GRAN INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA EUROPEAN SPALLATION SOURCE
  Image icon
  CANDIDATURA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA GRAN INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA EUROPEAN SPALLATION SOURCE
  PROCESO DE FUSIÓN DE TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
  Image icon
  PROCESO DE FUSIÓN DE TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
  PLAN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL PAÍS VASCO
  Image icon
  PLAN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL PAÍS VASCO
 • PROIEKTU TEKNOLOGIKO-ENPRESARIAL BERRITZAILEEN ABIAKUNTZA IKT INDUSTRIAN ANDALUZIAN
  Image icon
  PROIEKTU TEKNOLOGIKO-ENPRESARIAL BERRITZAILEEN ABIAKUNTZA IKT INDUSTRIAN ANDALUZIAN
  EUROPEAN SPALLATION SOURCE AZPIEGITURA HANDIA ERAIKITZEKO NAZIOARTEKO HAUTAGAITZA
  Image icon
  EUROPEAN SPALLATION SOURCE AZPIEGITURA HANDIA ERAIKITZEKO NAZIOARTEKO HAUTAGAITZA
  TECNALIA RESEARCH & INNOVATION-EN FUSIO PROZESUA
  Image icon
  TECNALIA RESEARCH & INNOVATION-EN FUSIO PROZESUA
  ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA PLANA EUSKADIN
  Image icon
  ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA PLANA EUSKADIN