Enviar un mensaje

open close

PROYECTOS

TEKNOLOGIA

PROCESO DE FUSIÓN DE TECNALIA RESEARCH & INNOVATION

Apoyo al proceso de conformación de la estrategia corporativa de la Fundación Tecnalia Research & Innovation (www.tecnalia.com) durante su proceso de integración y fusión. Tecnalia Research & Innovation es el resultado de la integración en una sola organización de ocho centros tecnológicos existentes en el País Vasco, especializados en diversas tecnologías y ámbitos de conocimiento … Leer mas »
Read details
TEKNOLOGIA @eu

TECNALIA RESEARCH & INNOVATION-EN FUSIO PROZESUA

Tecnalia Research & Innovation (www.tecnalia.com) Fundazioaren estrategia korporatiboaren osaketa prozesuari babesa, integrazio eta fusio prozesuan zehar. Tecnalia Research & Innovation teknologia desberdinetan eta industriarekin lotutako ezagutza esparrutan espezializatutako Euskadin dauden zortzi zentro teknologikok erakunde bakarrean batu izanaren emaitza da. Honakoak dira zentro horiek: Labein, 1955. Inasmet, 1962. Robotiker, 1985. Fatronik, 1986. Cidemco, 1988. ESI, 1993. … Leer mas »
Read details
TEKNOLOGIA

PLAN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL PAÍS VASCO

El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015 (PCTi 2015) es el documento de programación de Euskadi en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación y representa un apoyo decidido por parte de la Administración Vasca a la generación de nuevo conocimiento como instrumento al servicio del enriquecimiento económico, social, cultural e … Leer mas »
Read details
TEKNOLOGIA @eu

ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA PLANA EUSKADIN

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza 2015 Plana (PCTi 2015) Euskadiko zientzia, teknologia eta berrikuntza esparruan programazio txostena da. Halaber, ordezkatzen du babes sendo bat Euskal Administrazioaren partetik ezagutza berriaren sorkuntzan. Hain zuzen, euskal gizartearen aberastasun ekonomiko, sozial, kultural eta intelektualaren zerbitzurako baliabide gisa, Europa zein mundu mailako testuinguruan. PCTi 2015ak konpromezua hartzen du beharrezko baliabideak mobilizatzeko … Leer mas »
Read details
EKONOMIA

GESTIÓN ECONÓMICA DEL AGUA

La Directiva Marco del Agua 2000/60 CEE establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. Supone un vuelco importante en los fundamentos de la planificación y gestión del agua, basados en un uso sostenible y respetuoso con los recursos hídricos. Naider ha jugado un notable papel en la incorporación … Leer mas »
Read details
EKONOMIA @eu

URAREN KUDEAKETA EKONOMIKOA

2000/60 CEE Uraren Zuzendaritza Markoak ezartzen du ekintza marko komunitarioa uren politika esparruan. Iraulketa garrantzitsua suposatzen du uraren planifikazio eta kudeaketa zimenduetan, oinarrituta daudenak baliabide hidrikoen erabilera iraunkorrean eta haiekiko errespetuan. Naiderren eginkizuna garrantzi handia izan du Euskadik zituen ingurumen helburuak txertatzean, baita uraren prezioaren politikan eta aplikatu beharreko kostu-eraginkortasun analisiaren mekanismoen eta erreminta ekonomikoen … Leer mas »
Read details
EKONOMIA

INVESTIGACIÓN ECONÓMICA SOBRE LOS EFECTOS DE LA INNOVACIÓN EN LA COMPETIVIDAD DE LAS EMPRESAS

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) promovió la realización de una investigación pionera de carácter econométrico para analizar y medir el efecto real en términos de competitividad que tiene en las empresas españolas la inversión en innovación. Mucho se habla de la relación entre esfuerzo en innovación y competitividad empresarial pero … Leer mas »
Read details
EKONOMIA @eu

IKERKUNTZA EKONOMIKOA ENPRESEN LEHIAKORTASUNEAN BERRIKUNTZAREN ERAGINARI BURUZKOA

Zientziarako eta Teknologiarako Espainiako Fundazioak (FECYT) sustatu zuen izaera ekonometrikoko ikerkuntza aitzindariaren garapena, aztertzeko eta neurtzeko Espainiako enpresetan berrikuntzan inbertsioa zein nolako eragin erreala duen lehiakortasun terminotan. Asko hitz egiten da berrikuntzan ahaleginaren eta enpresa lehiakortasunaren arteko erlazioaz, baina Espainian ez zegoen oraindik kausalitate motaren bat frogatuko zukeen ikerketa zientifikorik. Zehazki, ikerketa bideratu zen enpresako … Leer mas »
Read details
EKOPOLIS

VITORIA-GASTEIZ, CIUDAD SOSTENIBLE Y DEL CONOCIMIENTO

Naider ha trabajado con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (País Vasco) en cuestiones relacionadas con su determinación verde (no en vano en 2012 luce el galardón de European Green Capital) y también con la identificación y desarrollo de oportunidades para el avance de la ciudad hacia la sociedad del conocimiento, tales como generación de nuevas infraestructuras … Leer mas »
Read details
EKOPOLIS @eu

VITORIA-GASTEIZ, HIRI JASANGARRIA ETA EZAGUTZARENA

Naiderrek Vitoria-Gasteizko (Euskal Herria) Udalarekin lan egin du honen determinazio berdearekin erlazionatutako gaietan ( hain zuzen, 2012an European Green Capital saria irabazi du). Halaber, hiria ezagutzaren gizartera aurrera eramateko lan egin du aukeren identifikazioarekin eta garapenarekin lotutako gaietan. Adibidez, azpiegitura berrien sorkuntza edota kolaborazio sareen dinamizazioa sistemako eragileen artean. Naiderren lotura hiriarekin estutu egin zen … Leer mas »
Read details
EKOPOLIS

MÁLAGA, ECÓPOLIS ABIERTA

Servicio de acompañamiento estratégico a la Fundación CIEDES en sus trabajos de reorientación del II Plan Estratégico de la Ciudad (Málaga) ante la crisis y, específicamente, elaboración de un informe para enmarcar las reflexiones derivadas de esa reorientación en el contexto global (analizando tendencias para el futuro) y en el contexto actual (atendiendo a las … Leer mas »
Read details
EKOPOLIS @eu

MÁLAGA, METROPOLI IREKIA

CIEDES Fundazioaren akonpainamendu estrategikoa Hiriaren (Malaga) II. Plan Estrategikoaren berorientazio lanetan krisiaren aurrean, eta, zehazki, txosten baten lanketa berorientazio horretatik eratorritako hausnarketak kokatzeko, testuinguru globalean (etorkizunerako joerak analizatuz) eta egungo testuinguruan (egungo zirkunstantzia ekonomikoak eta aurkezten dituzten erronkak kontuan hartuz hiriaren lan estrategikoarentzat). Gainera, beste hiri batzuetako erreferentziazko kasu eta adibideak emanez, aplikagarriak izan daitezkeenak … Leer mas »
Read details
EKOPOLIS

CONSTRUYENDO CIUDAD JUÁREZ

Naider tiene una larga trayectoria de colaboración con la Asociación Civil Plan Estratégico de Ciudad Juárez (México). Una vez finalizado su Plan Estratégico, Ciudad Juárez se enfrentaba al gran reto de impulsar y hacer realidad los proyectos propuestos. Este proceso requería gran capacidad estratégica y visión de largo plazo para articular y movilizar los liderazgos … Leer mas »
Read details
EKOPOLIS @eu

JUAREZ HIRIA ERAIKITZEN

Naiderrek ibilbide luzea du Juarez Hiriko (Mexiko) Plan Estrategiko Elkarte Zibilarekin lankidetzan. Behin bere Plan Estrategikoa bukatuta, Juarez Hiriak proposatutako proiektuak bultzatzeko eta errealitate bihurtzeko erronka handiari aurre egin behar zion. Prozesu horrek gaitasun estrategiko handia eta epe luzerako ikuspegia eskatzen zuen artikulatzeko eta mobilizatzeko lidergo sozialak, ezinbestekoak direnak Juarezeko komunitateak bere ekintzak bilatutako norabidean … Leer mas »
Read details