EKOPOLIS

BY NAIDER

…ciudad reinventada, sociedad post-crisis, ciudadanía y participación, ciudad eco-responsable, ciudad inteligente, mercado urbano y global, ciudad como espacio de libertad…
EKOPOLIS<p>BY NAIDER</p></a>

EKOPOLIS

BY NAIDER

…gizarte gainerakorra, berasmatutako hiria, krisiaren ondorengo gizartea, herritartasuna eta parte-hartzea, hiri eko-arduratsua, naturak konkistatutako hiria, hiri-adimendua, hiri merkatua eta globala, hiria askatasun espazio gisa…
<a href=EKOPOLIS

BY NAIDER

"/>

EKOLOGIA

BY NAIDER

…economía del medio ambiente, política energética, oportunidad del negocio verde, eco-innovación, gestión del agua, variable biodiversidad, productos para una empresa sostenible…
EKOLOGIA<p>BY NAIDER</p></a>

TEKNOLOGIA

BY NAIDER

…procesos de I+D, transferencia de conocimiento, comercialización de la I+D, productos tecnológicos para la empresa, competitividad de centros de investigación…
TEKNOLOGIA<p>BY NAIDER</p></a>

TEKNOLOGIA

BY NAIDER

…zientzia eta teknologiaren kudeaketa, I+G prozesuak, ezagutzaren transferentzia, I+Garen komertzializazioa, enpresarentzako produktu teknologikoak, unibertsitate unibertsala, ikerkuntza zentroen lehiakortasuna, ezagutza espazioen kudeaketa…
<a href=TEKNOLOGIA

BY NAIDER

"/>

EKONOMIA

BY NAIDER

… globalización de la economía, modelización económica, promoción empresarial, análisis económico, procesos de diversificación, productos para la competitividad empresarial …
EKONOMIA<a><p>BY NAIDER</p></a>

ABIERTA LA CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS NAIDER

BY NAIDER

Hemos abierto la convocatoria para la elección de la persona o personas que nos distinguirán este año con la recepción de los premios Naider que periódicamente nuestro proyecto otorga a insignes representantes de nuestra sociedad. Empresarios, científicos, políticos o activistas que muestran el camino en estos tiempos de zozobra intelectual y de necesaria reinvención como … Leer mas »
ABIERTA LA CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS NAIDER<p>BY NAIDER</p>

NAIDER SARIEN DEIALDIA IREKITA

BY NAIDER

Deialdia zabaldu dugu Naider sarietan harrera lanak egingo dituen pertsona edo pertsonak aukeratzeko. Sari horiek gure proiektuak ematen dituen oroigarriak dira gizarteko ordezkari aipagarriei. Egunotako larritasun intelektualaren aurrean eta gizartea eraldatzeko dagoen beharrizan honetan, bidea erakusten duten enpresariei, zientifikoei, politikoei edota ekintzaleei. Zuen iradokizunak espero ditugu. Begira ezazu gure orrialdea detaile gehiago jasotzeko eta aurreko … Leer mas »
<a href=NAIDER SARIEN DEIALDIA IREKITA

BY NAIDER

"/>