…zientzia eta teknologiaren kudeaketa, I+G prozesuak, ezagutzaren transferentzia, I+Garen komertzializazioa, enpresarentzako produktu teknologikoak, unibertsitate unibertsala, ikerkuntza zentroen lehiakortasuna, ezagutza espazioen kudeaketa…

…procesos de I+D, transferencia de conocimiento, comercialización de la I+D, productos tecnológicos para la empresa, competitividad de centros de investigación…