Enviar un mensaje

open close

PROYECTOS

EKONOMIA

BUSINESS TALENT COUNTRY: MOVILIDAD Y ATRACCIÓN DE TALENTO

Naider ha participado activamente en las iniciativas de movilización y atracción al país vasco de profesionales con talento. una primera acción en ese sentido fue el acompañamiento estratégico a la diputación de Bizkaia en el proceso de lanzamiento de la agencia Bizkaia: Xede de atracción de talentos. Bizkaia: Xede era una iniciativa público-privada liderada por … Leer mas »
Read details
EKONOMIA @eu

BUSINESS TALENT COUNTRY: MUGIKORTASUNA ETA TALENTUAREN ERAKARTZEA LEHIAKORTASUNERAKO

Naiderrek aktiboki parte hartu du Euskadira talentudun profesionalak erakartzeko eta mobilizatzeko ekimenetan. Zentzu horretan, aurrera eramandako lehen ekintza bat izan zen Bizkaiko Foru Aldundiari akonpainamendu estrategikoa Bizkaia Agentzia: Talentuak Erakartzeko Xedea abiatzeko prozesuan. Bizkaia: Xede ekimen publiko-pribatua zen Bizkaiko Foru Aldundiak gidatutakoa, non Unibertsitateak, zentro teknologikoak eta Lurraldeko enpresa nagusiak parte hartzen duten. Ekimenaren helburua … Leer mas »
Read details
TEKNOLOGIA

LANZAMIENTO DE PROYECTOS TECNOLÓGICO-EMPRESARIALES INNOVADORES EN LA INDUSTRIA TIC EN ANDALUCÍA

Apoyo técnico especializado para el lanzamiento de proyectos tecnológico-empresariales innovadores de la industria TIC en Andalucía en el ámbito de los dispositivos electrónicos, los sistemas empotrados y los componentes electrónicos. El resultado ha permitido hacer uso de las potencialidades andaluzas para construir un número limitado de proyectos realistas tecnológicos y empresariales que desarrollen líneas de … Leer mas »
Read details
TEKNOLOGIA @eu

PROIEKTU TEKNOLOGIKO-ENPRESARIAL BERRITZAILEEN ABIAKUNTZA IKT INDUSTRIAN ANDALUZIAN

Babes tekniko espezializatua proiektu teknologiko-enpresarial berritzaileen abiakuntzarako IKT industrian, Andaluazian gailu elektronikoen, horma-sistemen eta osagai elektronikoen esparruan. Emaitzak ahalbidetu du Andaluziako potentzialtasunak erabiltzea, errealistak diren proiektu teknologiko eta enpresarial kopuru mugatu bat eraikitzeko (garatuko dutenak aberastasuna eta enplegua sortuko duten negozio lerroak). Era berean, ahalbidetzen dute enpresa sarearen dibertsifikazioa eta garrantzi estrategikoko sektore baten garapena … Leer mas »
Read details
EKOPOLIS

ESTRATEGIA TERRITORIAL DE GIPUZKOA. PROCESO G+20

El proceso G+20 ha sido un ejercicio de reflexión territorial promovido por la Oficina Estratégica de la Diputación Foral de Gipuzkoa (País Vasco) y dirigido a definir una estrategia a largo plazo que sirviera para generar una dinámica de acción proactiva hacia el futuro desde y para el tejido social y económico de Gipuzkoa, incluyendo … Leer mas »
Read details
EKOPOLIS @eu

GIPUZKOAREN LURRALDE ESTRATEGIA. G+20 PROZESUA

Gipuzkoako (Euskal Herria) Foru Aldundiako Bulego Estrategikoak sustatutako G+20 prozesua lurralde hausnarketa ariketa izan da, epe luzerako estrategia definitzera bideratuta dagoena, etorkizunera ekintza dinamika proaktiboa sortzeko balioko zuena, Gipuzkoako sare sozial eta ekonomikotik bertatik, haren sare instituzionala barne. Gipuzkoa 2020-2030 Estrategia Gipuzkoako lurraldearen etorkizuneko eboluzioa baldintzatzen duten mega-joerak aztertzen ditu, eta Bulegotik Gipuzkoako gizartera eta … Leer mas »
Read details
EKOLOGIA

ESTRATEGIA DE SUELOS CONTAMINADOS DEL PAÍS VASCO

La Ley 1/2005 vasca para la Prevención y Corrección de la Contaminación del Suelo pretende prevenir la aparición de nuevas alteraciones en los suelos, dar solución a los casos más urgentes y planificar la resolución del pasivo heredado. Para ello, recoge los instrumentos de la política de suelos de que disponen las Administraciones Públicas para … Leer mas »
Read details
EKOLOGIA @eu

LURZORU KUTSATUEN ESTRATEGIA EUSKADIN

1/2005 euskal legeak, Lurzoruaren Kutsaduraren Prebentzioa eta Zuzenketarako, ekidin nahi du alterazio berrien agerpena lurzoruetan, kasu larrienei soluzioa ematea, eta jarauntsitako pasiboaren erresoluzioa planifikatzea. Horretarako, Administrazio Publikoak, proposamen horiek errealitate bihurtzeko dituzten lurzoru politikaren baliabideak biltzen ditu. Ingurumenaren euskal agentzia IHOBEk bultzatutako Lurzoru Kutsatuen Plana baliabide horien artean aurkitzen da. Naiderrek horren eginkizunean parte hartu … Leer mas »
Read details
EKOLOGIA

ESTRATEGIA DE ECO-INNOVACIÓN EN EL PAÍS VASCO

La eco-innovación se está configurando en el País Vasco como un vector de cambio estratégico, y se están dando pasos decisivos en el ámbito público y privado para aprovechar eficazmente todo su potencial. Naider ha participado en muchos de estos procesos. Por un lado, Innobasque, un organismos público-privado de impulso a la Innovación en el … Leer mas »
Read details
EKOLOGIA @eu

EKO-BERRIKUNTZAREN ESTRATEGIA EUSKADIN

Eko-berrikuntza aldaketa estrategikoko bektore gisa konfiguratzen ari da Euskadin, eta pausu erabakiorrak ematen ari dira esparru publikoan eta pribatuan eraginkortasunez aprobetxatzeko bere potentzial guztia. Naiderrek prozesu horien guztien zenbaitetan parte hartu du. Alde batetik, Innobasquek, Euskadin Berrikuntza bultzatzeko erakunde publiko-pribatuak martxan jarri zuen, Naiderren babesarekin, dinamika bat Euskadi transformatzeko energia eta baliabide kontsumo baxuko gizartean … Leer mas »
Read details
EKOLOGIA @eu

EUSKADIKO ALDAKETA KLIMATIKOAREN POLITIKA

Naider bere urteetan zehar partaide izan da gobernu desberdinek konfiguratutako aldaketa klimatikoaren kontrako borrokan Europako politika aktiboenetariko batena. Zentzu horretan, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Antolaketa, Nekazaritza eta Arrantza Saila mobilizatzen eta koordinatzen aritu da ekintza eta proiektu multzo bat. Haien osotasunean, EAEko aldaketa klimatikoaren estrategia eratzen dute. Prozesu horretan, Naiderrek aldaketa klimatikoan adituen aholkularitza eskaintzen … Leer mas »
Read details
EKOLOGIA

POLÍTICA DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL PAÍS VASCO

Naider ha sido partícipe a lo largo de sus años de la configuración por parte de los sucesivos gobiernos de una de las políticas de lucha contra el cambio climático más activas de Europa. En este sentido, el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco ha venido movilizando y coordinando … Leer mas »
Read details
EKOLOGIA

GREEN EUROPE: PROYECTOS NAIDER PARA UNA EUROPA VERDE

NAIDER posee una intensa presencia histórica en proyectos europeos relacionados con la construcción de una economía verde en Europa. Son actuaciones realizadas todas ellas en colaboración con un número de selectos institutos de investigación socio-económica y empresas de consultoría especializadas en medio ambiente y lucha contra el cambio climático. Algunas de las actuaciones más significativas … Leer mas »
Read details
EKOLOGIA @eu

GREEN EUROPE: NAIDER PROIEKTUAK EUROPA BERDE BATENTZAKO

Naiderrek presentzia historikoa du Europan ekonomia berde bat eraikitzearekin lotutako Europako proiektuekin. Ekintza horiek guztiak burutu izan dira aukeratutako ikerkuntza sozio-ekonomikoko institutu kopuru batekin eta ingurumenean espezializatutako eta aldaketa klimatikoaren kontrako borrokan murgildutako kontsultoretza enpresekin lankidetzan. Urteetan zehar aurrera eramandako ekintza aipagarrienetarikoak honakoak dira: • Eskualdeen eta hirien eginkizuna lehiakortasun berdean. Europako ekimen batean , … Leer mas »
Read details
TEKNOLOGIA

CANDIDATURA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA GRAN INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA EUROPEAN SPALLATION SOURCE

Creación, desarrollo y gestión estratégica de la candidatura de Bilbao a albergar la Fuente Europea de Neutrones por Espalación. Durante más de tres años Bilbao compitió con otras posibles sedes europeas para construir y dinamizar un polo científico-empresarial en torno a una gran instalación científica de carácter mundial: la Fuente Europea de Neutrones por Espalación. … Leer mas »
Read details
TEKNOLOGIA @eu

EUROPEAN SPALLATION SOURCE AZPIEGITURA HANDIA ERAIKITZEKO NAZIOARTEKO HAUTAGAITZA

Espalazio Neutroien Europako Iturria hartzeko Bilboko hautagaitzaren sorrera, garapena eta kudeaketa estrategikoa. Hiru urte baino gehiagoz, Bilbo Europako beste egoitza posible batzuekin lehiatu zen eraikitzeko eta dinamizatzeko polo zientifiko-enpresariala mundu mailako instalazio zientifikoaren inguruan: Espalazio Neutroien Europako Iturria. Prozesu horretan zehar zenbait proposamen eta ekimen garatu ziren ahalbidetu zutenak Bilborako ziurtatzea ekimenaren azpi-egoitza zientifiko bat. … Leer mas »
Read details